KRAV OM AIS FOR LEPPEFISKERNE

I Fiskeridirektoratets forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2020 fremgår det at fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering eller er utstyrt med VMS, nå skal være utstyrt med AIS klasse A eller B.

Bærbar AIS klasse B – trenger ingen installasjon – vmsTRACK

 

Utdrag fra forskrift J-254-2019 om regulering av fisket etter leppefisk i 2020

  • 10 Posisjonsrapportering

«Fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering eller er utstyrt med VMS i henhold til forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B). Fartøy med VMS skal minst hvert 10. minutt sende automatisk melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.»

Hva er AIS – fra Wikipedia

«Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System (engelsk), forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøyer som har utstyr for AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet (mmsi, navn..), posisjon, fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder….»

Man søker om mmsi nummer hos Telenor Kystradio (dersom man ikke har VHF-lisens), før inn AIS som utstyr når det søkes om lisensen.

MMSI står for Maritime Mobile Service Identity, og er et unikt nummer alle med lisensabonnement får tildelt, i dette tilfellet vil nummeret bli programmert inn i AIS’en for å identifisere brukeren for mottakere.

AIS eller VMS systemet skal være aktivt til enhver tid gjennom hele leppefisksesongen. Ved unntak må det sendes melding/søknad til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Meldingen sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på www.fiskeridir.no

 

 

Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område: Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Det er hovedsakelig bergnebb og grønngylt som blir fisket. Leppefisk blir brukt som rensefisk ved oppdrett.

 

Kontakt oss eller en av våre forhandlere for informasjon og tilbud på Bærbar AIS klasse B – vmsTRACK.

 

Med ønske om en god sesong til alle som driver med fiske etter leppefisk.

 

Hilsen

FASTRAC AS